Search here...

Film Oluşturucular

Film Oluşturucular

Film oluşturucular, boyanın yüzeyince ince bir film oluşturarak boyaya parlaklık, yapışma, dayanıklık gibi uygun özellikleri kazandırmak için geliştirilmiştir. 

Su bazlı sistemlerde, düşük sıcaklık değerlerinde film oluşumunu sağlayan ester alkol esaslı ajandır. DN-12 , formülde kullanılan bağlayıcının iyi bir boya filmi oluşturması için gerekli minimum sıcaklık değerinin oluşmadığı durumlarda önemli bir rol alır.

GörünümSarımsı Sıvı
Molekül Ağırlığı (g/mol)216,3
Katı madde (%) 54
Yoğunluk (g/cm³)0,95

Yüksek bağlayıcı özelliği ve düşük buharlaşma hızı ile akrilik epoksi alkid nitroselüloz ve poliüretan sistemler gibi geniş bir ürün yelpazesi için uygundur.

GörünümRenksiz Şeffaf Sıvı
Saflık (%min.)0,99
Su İçeriği (%max.)0,1
Asit Değeri (%max.)0,02
Renk (max.)  15