Search here...

Islatma Ajanı

Dispersiyon esaslı emülsiyon boyalar için geliştirilmiş; etkin dispersiyon, yüksek renk verimi ve düşük köpürme özelliği gösteren ADDWET 500 karboksilik asidin amonyum tuzudur. APEO içermez.

Görünüm   Şeffaf Sıvı
Katı madde (%) 48 ± 5
Kimyasal yapısı Amonyum Tuzu
Viskozite (mPa.s) (25ºC)35