Search here...

Hava Sürükleyici

Reaksiyon Kimya > Ürünler > Yapı Kimyasalları > Hava Sürükleyici

C14-C16 zincir uzunluklarında ve doğrudan sülfonlu Alfa Olefin’in kostik soda nötralizasyonu ile elde edilen anyon yüzey aktif maddesidir, sürfaktant olarak da bilinir.

Beton içerisinde küresel hava boşluklarının oluşmasını sağlayarak, betonun hava değişimlerine bağlı olarak donma-çözülme etkisi sonucu meydana gelen çatlakları önlemek için hava sürükleyici kimyasal katkılar kullanılmaktadır. Beton içinde oluşan hava boşluğu miktarı, çapı ve aralarındaki mesafenin üretim sürecindeki kararlılığı, hava sürükleyici katkının kimyasal yapısına ve beton içindeki diğer bileşenlerle uyumuna bağlıdır.

Kullanım Alanları

  • Çimento ve alçı bazlı ürünler
  • Şampuanlar
  • Sabunlar
  • Endüstriyel temizleyiciler
GörünüşAçık sarımsı toz
Aktif madde %Min 93
Sülfatsız Organik Madde (%)Max 3.0
İnorganik Sülfatlar (%)Max 1.5
Serbest Alkali (%)Max 1.5
Su (%)Max 4.0