Search here...

Toz Polimer

Toz Polimer

Yapı sektöründe kullanılan, kuru karışım harçlarının yapışma özelliğini geliştiren ve uygulama kolaylığı sağlayan katkı maddeleridir.

 • Hidrofobik özellik verir.
 • Kıvamlaştırır.
 • Su ihtiyacını azaltır.
 • Sürekli yayılma eğilimi gösterir
 • Esnekliği ve aşınma direncini artırır.

Vinil asetat ve etilenden oluşan, kopolimer bazlı, çok sert, yeniden dağılabilir bir toz polimerdir.

 • Kuru depolamadan sonra gelişmiş yapışma sağlar
 • Gelişmiş çekme ve gelişmiş aşınma direnci

Kullanım alanları;

 • Organik bağlayıcı olarak kullanılır.
 • Alçı ve polimer bazlı sistemler
 • Kiremit harçları
 • Fayans yapıştırıcıları
 • Alçı ve çimento bazlı sıvalarda ilk ve son kaplama olarak.
GörünümBeyaz Toz
Kül Miktarı(%)9-12
Tg(C)14
pH(%10’luk çözeltisi)6,3-8,3

Vinil asetat, vinil versatat ve etilenden oluşan kopolimer bazlı, köpüğü giderilmiş, sert, yeniden dağılabilir bir toz polimerdir.

 • Gelişmiş işlenebilirlik
 • Güçlendirilmiş yapışma ve çekme
 • Süper akışkanlaştırıcılarla birlikte mükemmel köpük giderici ve yayıma özelliği
 • Üstün su direnci
 • Gelişmiş yüzey sertliği ve kararlılığı
 • Gelişmiş aşınma direnci
 • İyi basınç ve eğilme dayanımı

Kullanım alanları;

 • Organik bağlayıcı olarak kullanılır
 • Çimento ve alçı bazlı uygulamalarda
GörünümBeyaz Toz
Kül Miktarı(%)9-12
Tg(C)5
pH(%10’luk çözeltisi)6,0 – 8,0

Vinil asetat, etilen ve vinil versatat bazlı, çok işlevli, formüle edilmiş, köpüğü giderilmiş bir kopolimerdir ve kendiliğinden yayılan döşeme bileşikleri veya şaplar için özel olarak geliştirilmiştir.

 • Yapışma ve çekme gücü
 • Hızlı akışkanlaştırma ve kısa karıştırma süresi
 • Mükemmel köpük giderme ve yayılma
 • Farklı çimento türleri ile uyumluluk
 • Süper akışkanlaştırıcıların, köpük gidericilerin ve stabilizatörlerin yanı sıra yeniden dağılabilir polimer tozunun bir kısmının değiştirilebilmesi

Kullanım alanları;

 • Organik bağlayıcı olarak kullanılır
 • Fayans harçları
 • Tamir harçları
 • Çimento ve alçı bazlı uygulamalar
GörünümBeyaz toz
Kül miktarı (%)9 – 12
Yoğunluk (g/cm³)0,5 – 0,7
pH(%10’luk çözeltisi)  4,5 – 6,5

Vinil asetat ve etilenden oluşan kopolimer bazlı, esnek, yeniden dağılabilir bir toz polimerdir.

 • Mükemmel işlenebilirlik ve nötr reoloji
 • Yalıtım levhalarının duvara ve harca, özellikle genleştirilmiş veya kalıptan çekilmiş polistirenden yapılmış levhalara daha iyi yapışması
 • Gelişmiş çekme kabiliyeti
 • Yüksek esneklik ve darbe direnci
 • Yüksek çatlama direnci
 • Gelişmiş eğilme mukavemeti

Kullanım alanları;

 • Dış cephe ısı yalıtım kompozit sistemleri
 • Sıvalarda
 • Fayans yapıştırıcıları
 • Tamir harçları
GörünümBeyaz Toz
Kül Miktarı (%)    9 – 12
Tg (°C)0
pH (%10’lık çözeltisi)6,0 – 9,0

Vinil asetat ve vinil versatatın kopolimerine dayalı, köpüğü giderilmiş, yarı esnek, yeniden dağılabilir bir toz polimerdir.

 • Gelişmiş işlenebilirlik
 • Geliştirilmiş yapışma ve çekme
 • İyi hidrofobik özellik
 • İyi su iticilik
 • Gelişmiş aşınma direnci
 • İyi basınç ve eğilme dayanımı
 • Azaltılmış su emilimi
GörünümBeyaz Toz
Kül Miktarı (%)    9 – 12
Tg (°C)0
pH (%10’lık çözeltisi)11 – 12

Hidrofobik özelliklere sahip, vinil asetat ve etilen kopolimeri bazlı, sert, yeniden dağılabilir bir toz polimerdir.

 • Nötr reoloji ile iyileştirilmiş işlenebilirlik
 • Gelişmiş yapışma ve çekme
 • Gelişmiş su direnci
 • Gelişmiş aşınma direnci

Kullanım alanları;

 • Fayans harçları
 • Alçı ve çimento bazlı harçlar
 • Derz dolguları
 • Çimento su yalıtım örtüleri
GörünümBeyaz Toz
Katı Madde (%)98-100
Kül miktarı9 – 12
Minimum film oluşturma sıcaklığı (oC)0
pH (%10’luk çözeltisi)6 – 8

Vinil asetat, vinil versatat ve akrilat kopolimer esaslı bir toz polimerdir.

 • Geliştirilmiş işleme özellikleri
 • Gelişmiş su tutma kapasitesi
 • Azaltılmış su ihtiyacı

Kullanım alanları;

 • Termal izolasyon sistemleri, yapıştırıcılar ve astar sıvalar
 • Dolgular ve harçlar
 • Fayans yapıştırıcıları
 • Esnek fayans yapıştırıcıları
GörünümBeyaz Toz
Katı Madde (%)98-100
Kül miktarı9 – 12
Minimum film oluşturma sıcaklığı (℃)0
pH (%10’luk çözeltisi) 7,5 – 9,5

Vinil asetat ve etilenden oluşan, kopolimer bazlı, çok sert, yeniden dağılabilir bir toz polimerdir.

 • Geliştirilmiş işleme özellikleri
 • Gelişmiş yapışma ve çekme özellikleri
 • Gelişmiş aşınma direnci

Kullanım alanları;

 • Fayans yapıştırıcıları
 • Fayans harçları
 • Çimento ve alçı bazlı sıvalar
 • Alçı ve polimer bazlı derz dolguları
GörünümBeyaz Toz
Katı madde (%)98-100
Kül miktarı9 – 13
Minimum film oluşturma sıcaklığı (℃)5
pH (%10’luk çözeltisi)6 – 8

Vinil asetat ve etilenden oluşan, kopolimer bazlı, çok sert, yeniden dağılabilir bir toz polimerdir.

 • Geliştirilmiş işleme özellikleri
 • Gelişmiş yapışma ve çekme özellikleri
 • Gelişmiş aşınma direnci

Kullanım alanları;

 • Fayans yapıştırıcıları
 • Fayans harçları
 • Çimento ve alçı bazlı sıvalar
 • Alçı ve polimer bazlı derz dolguları
Görünüm Beyaz Toz
Kül Miktarı (%)9-12
Minimum film oluşturma sıcaklığı (oC)3
pH (%10’luk çözeltisi)6,5 – 9,5

Vinil asetat, vinil versatat, akrilat ve etilenden oluşan, kopolimer bazlı, yarı esnek, yeniden dağılabilir bir toz polimerdir.

 • Nötr reoloji ile iyi işlenebilirlik
 • Geliştirilmiş gerilme ve kesme kuvveti
 • İyi open time
 • İyi esneklik
 • Yüksek sabunlaşma direnci ve dış mekan kullanımı için uygundur.

Kullanım alanları;

 • Fayans yapıştırıcıları
Görünüm Beyaz Toz
Kül Miktarı (%)3 – 6
Minimum film oluşturma sıcaklığı (oC)0
pH (%10’luk çözeltisi)5,4 – 7,4

Vinil asetat, vinil klorür ve etilenden oluşan, kopolimer bazlı, yarı esnek, yeniden dağılabilir bir toz polimerdir.

 • Nötr reoloji ile iyi işlenebilirlik
 • Suya daldırıldıktan sonra gelişmiş gerilme kuvveti
 • Geliştirilmiş open time

Kullanım alanları;

 • Fayans yapıştırıcıları
Görünüm Beyaz Toz
Kül Miktarı (%)9 – 12
Minimum film oluşturma sıcaklığı (oC)Yaklaşık 5
pH (%10’luk çözeltisi)6 – 9

Vinil asetat ve etilenden oluşan, kopolimer bazlı, köpüğü giderilmiş, sert, yeniden dağılabilir bir toz polimerdir.

 • Geliştirilmiş işlenebilirlik
 • Gelişmiş yapışma ve çekme
 • Süperakışkanlaştırıcılarla birlikte mükemmel köpük giderme ve yayılma özellikleri
 • Geliştirilmiş yüzey görünümü
 • Geliştirilmiş aşınma direnci
 • İyi basınç ve eğilme dayanımı

Kullanım alanları;

 • Çimento ve alçı bazlı sistemlerde kendiliğinden yayılan şaplar.
Görünüm Beyaz Toz
Kül Miktarı (%)9 – 12
Minimum film oluşturma sıcaklığı (oC)Yaklaşık 3
pH (%10’luk çözeltisi)7 – 8,5

Doğal reçine teknolojisine dayalı toz formda oldukça aktif, tozlaşmayı azaltan ve hidrofoblaştırıcı katkı maddesidir.

 • Mineral bağlayıcı yüzeyinde suda çözünen tuzların çökelmesinin neden olduğu birincil ve ikincil tozlaşmaya karşı etkilidir.
 • Yüzey hidrofobikliğini artırır.
 • Yapı malzemelerinin estetiğini zamanla korur.
 • Mükemmel ıslatma ve karıştırma özellikleri
 • Renk stabilitesi ve parlaklığında iyileştirmeler
 • Harç reolojisini iyileştirir
 • Düşük toz oluşumu ile kolay doz ayarlama

Kullanılan alanlar;

 • Fayans harçlarında
 • Çimento bazlı sıvalarda
 • Yüzey kaplama bileşiklerinde
 • Tuğla harçlarında
GörünümSarımsı toz
Yoğunluk (g/cm³)0,35 – 0,55
Nem mikarı (%)Max. 3
pH (%10’luk çözeltisi)8 – 10

Çimento esaslı harçlar için toz formda, yüksek verimli ve hidrofobik bir su itici katkı maddesidir.

 • Su emilimini azaltır.
 • Mükemmel ıslatma ve karıştırma sağlar.
 • Diğer katkı maddeleri ile uyumludur.
 • Çimento harçlarında dayanıklılığı artırır.

Kullanım alanları;

 • Çimento bazlı harçlar
 • Sıva dolgu maddeleri
GörünümBeyaz toz
Nem mikarı (%)Max. 2
Yoğunluk (g/cm³)0,65-0,85
pH (%10’luk çözeltisi)9 – 11